Onbewust verzamelen organisaties enorm veel data. Denk aan klant- en factuurgegevens, het aantal klikken op een advertentie of gegevens over bezoekers van  jouw website. Allemaal data waar je op het eerste gezicht weinig mee kunt. De kunst is om al die gegevens te transformeren tot bruikbare stuurinformatie. Veel organisaties kunnen namelijk veel meer met hun data dan ze op dit moment doen. Ik ben ervan overtuigd dat organisaties dan meer inzicht krijgen in hun prestaties. En door data doeltreffend te gebruiken, kun je beter doordachte beslissingen nemen.

#1. Inzicht in prestaties

Als organisatie wil je vanzelfsprekend goed inzicht hebben in hoe je ervoor staat. De missie en visie bepalen waar je op de langere termijn wilt staan. Een strategie helpt je organisatie om focus aan te brengen. Alleen heb je dan nog geen inzicht in hoe je als organisatie presteert. Om te bepalen of je op de goede weg bent, heb je data nodig. Die geven bij voorkeur aan in hoeverre je de doelstellingen van de organisatie bereikt. Die doelstellingen kun je meetbaar maken en monitoren met behulp van KPI’s, Key Performance Indicators. Je kunt bijvoorbeeld een bepaald bedrag aan omzet binnen willen halen. Door relevante data te verzamelen, krijg je stuurinformatie waarmee je die doelstelling actief bewaakt.

#2. Doordachte beslissingen

Je hebt dus allereerst de juiste data nodig. Daarna is het de kunst om die informatie te filteren om doelgerichte besluitvorming te faciliteren. Zo kun je op basis van feiten en harde cijfers beslissingen nemen en hoef je niet langer alleen op je onderbuikgevoel af te gaan. Dat is natuurlijk geweldig handig. Wil je de omzet van een bepaald product verhogen? Dan kijk je eerst naar de huidige verkoopcijfers van het betreffende product en het marktpotentieel. Die informatie neem je mee in het bepalen van de concrete doelstelling. Daarbij zijn er volop mogelijkheden om de voortgang in het bereiken van die doelstelling in een oogopslag te monitoren. Door concrete doelstellingen te bepalen, kun je hieruit vervolgens dus handige stuurinformatie halen.

#3. Flexibele organisatie

Wanneer je als organisatie klaar wilt zijn voor de toekomst, is het essentieel om de wendbaarheid van je organisatie te vergroten. Dat betekent onder meer dat je traditionele bedrijfsprocessen kritisch gaat bekijken om aan flexibiliteit te winnen. Het enige dat in feite telt, is het doel helder voor ogen houden en onderweg inspelen op de ontwikkelingen in de markt. Daarbij is actuele informatie cruciaal. Wanneer je moet wachten op cijfers die eigenlijk al verouderd zijn als ze aangeleverd worden, is tijdig bijsturen lastig. Maar als je voortdurend inzicht hebt in je data, is bijsturen veel eenvoudiger. Met actuele informatie winnen jouw beslissingen aan waarde en effectiviteit. Zo creëer je niet alleen een doelgerichte, maar ook een doeltreffende bedrijfsvoering.

Met relevante data maak je het jezelf makkelijker om jouw organisatie te sturen. Je krijgt meer inzicht in de prestaties en kunt daardoor slimmere beslissingen nemen. Bovendien wint jouw organisatie aan flexibiliteit. Daarover lees je – naast nog veel meer – in ons redpaper over slimme businessinzichten.

De inzichten die je door datagedreven werken krijgt, zijn eigenlijk onmisbaar om jouw organisatie verantwoord te sturen. Om daarin succesvol te zijn, zul je het voor jou ideale evenwicht in het samenspel van werkwijze, gedrag en IT moeten vinden.

Daarover (en over nog veel meer) gaat het in ons redpaper ‘de buik vol van met enen en nullen’. Daarin vertellen we ook hoe inzichten jouw organisatie kunnen helpen om een verbeterslag te maken. Van formuleren van doelen tot doelgericht en doeltreffend sturen op basis van inzichten; alles komt voorbij op weg naar verhoogde productiviteit.

Download het redpaper


    Gerd Strick

    "The distance between dreams and reality is called action"