zonder degelijke adoptie geen succesvol project!

Profiteer van onze medewerkersgerichte aanpak

zonder degelijke adoptie geen succesvol project!

Profiteer van onze medewerkersgerichte aanpak

Het tempo waarin IT-innovaties plaatsvinden is voor mensen nauwelijks bij te benen. Medewerkers moeten dan ook maximaal worden ondersteund bij het in gebruik nemen van nieuwe IT-oplossingen. De succesvolle implementatie daarvan valt of staat met de mate waarin de betreffende oplossing door de gebruikers wordt geadopteerd. Maar wanneer die adoptie intensief wordt begeleid, worden bedrijfsdoelstellingen sneller behaald. De kans dat het project binnen het budget wordt afgerond stijgt van 49% naar 78% wanneer een degelijk adoptieplan wordt uitgevoerd. Bovendien stijgt de kans dat het project binnen de afgesproken doorlooptijd wordt uitgevoerd dan van 14% naar 69%. Alle reden om adoptie een voorname plaats in veranderprojecten toe te kennen.

‘Hoe kan ik ervoor zorgen dat nieuwe IT-middelen en -oplossingen optimaal door mijn medewerkers worden benut en de productiviteit wordt verhoogd?’

ADKAR

Om een adoptietraject gestructureerd uit te voeren, hanteren wij het ADKAR-model, dat een gecertificeerd onderdeel is van de Prosci-standaard voor change management. Dit model is specifiek bedoeld om medewerkers te coachen en weerstand te verminderen of zelfs weg te nemen. Awareness, Desire, Knowledge, Ability en Reinforcement vormen samen de bouwstenen om tot een succesvolle adoptie te komen. De route voert medewerkers van het bewust zijn van de noodzaak van de verandering voor de organisatie via de wens om daaraan deel te nemen en de opbouw van benodigde vaardigheden naar merkbare betrokkenheid.

Focus op medewerkers

‘Waarom moet het anders? Het heeft toch altijd goed gewerkt?’ Het zijn bekende argumenten, die theoretisch weinig hout snijden. Maar in de praktijk leiden die doorgaans tot negatieve gevoelens en ontevreden medewerkers die niet mee willen gaan in door de organisatie gewenste veranderingen. Daarom richten wij ons nadrukkelijk op het motiveren van medewerkers, het aanpassen van hun gedrag, het wegnemen van aanwezige weerstand en trainingen om de vaardigheden onder de knie te krijgen. Om het effect van onze inspanningen te optimaliseren, is zichtbare ondersteuning door directie, managers, HR-medewerkers en de afdeling communicatie wel een cruciale randvoorwaarde. Daardoor stijgt de kans op succesvolle adoptie van 45% naar 71%.

E-learning op maat

Binnen organisaties kun je zomaar drie tot vier generaties medewerkers, van jong tot oud, op de werkvloer tegenkomen. De een is van zichzelf handiger met IT dan de ander. Daar houden we volop rekening mee door trainingen in verschillende vormen aan te bieden. Buiten klassikale sessies waarin de nieuwe werkwijze en applicatie(s) worden geïntroduceerd, kun je ook webinars bijwonen waarin thema’s en onderwerpen verder worden uitgediept. Daarnaast krijg je de beschikking over compacte instructievideo’s, waarin het gebruik van de applicatie(s) stap voor stap in de praktijk wordt gedemonstreerd. Die kunnen jouw medewerkers op elk gewenst moment gebruiken om de meest voorkomende gebruikersproblemen zelf op te lossen.

 

ADKAR

Om een adoptietraject gestructureerd uit te voeren, hanteren wij het ADKAR-model, dat een gecertificeerd onderdeel is van de Prosci-standaard voor change management. Dit model is specifiek bedoeld om medewerkers te coachen en weerstand te verminderen of zelfs weg te nemen. Awareness, Desire, Knowledge, Ability en Reinforcement vormen samen de bouwstenen om tot een succesvolle adoptie te komen. De route voert medewerkers van het bewust zijn van de noodzaak van de verandering voor de organisatie via de wens om daaraan deel te nemen en de opbouw van benodigde vaardigheden naar merkbare betrokkenheid.

Servicedesk

Focus op medewerkers

‘Waarom moet het anders? Het heeft toch altijd goed gewerkt?’ Het zijn bekende argumenten, die theoretisch weinig hout snijden. Maar in de praktijk leiden die doorgaans tot negatieve gevoelens en ontevreden medewerkers die niet mee willen gaan in door de organisatie gewenste veranderingen. Daarom richten wij ons nadrukkelijk op het motiveren van medewerkers, het aanpassen van hun gedrag, het wegnemen van aanwezige weerstand en trainingen om de vaardigheden onder de knie te krijgen. Om het effect van onze inspanningen te optimaliseren, is zichtbare ondersteuning door directie, managers, HR-medewerkers en de afdeling communicatie wel een cruciale randvoorwaarde. Daardoor stijgt de kans op succesvolle adoptie van 45% naar 71%.

E-learning op maat

Binnen organisaties kun je zomaar drie tot vier generaties medewerkers, van jong tot oud, op de werkvloer tegenkomen. De een is van zichzelf handiger met IT dan de ander. Daar houden we volop rekening mee door trainingen in verschillende vormen aan te bieden. Buiten klassikale sessies waarin de nieuwe werkwijze en applicatie(s) worden geïntroduceerd, kun je ook webinars bijwonen waarin thema’s en onderwerpen verder worden uitgediept. Daarnaast krijg je de beschikking over compacte instructievideo’s, waarin het gebruik van de applicatie(s) stap voor stap in de praktijk wordt gedemonstreerd. Die kunnen jouw medewerkers op elk gewenst moment gebruiken om de meest voorkomende gebruikersproblemen zelf op te lossen.

 

Productiever werken door verbeterde klantbeleving en verbeterde medewerkerstevredenheid

Wanneer het adoptietraject consequent wordt afgelegd, heeft dat direct invloed op de klantbeleving. Omdat de nieuwe manier van werken tot meer productiviteit leidt – want daar was het allemaal om begonnen – worden klanten sneller en beter geholpen. De medewerkers profiteren ook van de verhoogde efficiëntie en effectiviteit. Ze kunnen hun werk slimmer, sneller en nauwkeuriger doen en raken daardoor meer gemotiveerd. In wezen zijn het effecten die elkaar versterken. Maar we hameren er nog maar eens op: dat bereik je alleen door de adoptie verantwoord aan te pakken.

Is het écht nodig?

Mensen (verreweg de meeste) houden in hun werkomgeving niet van verandering. Ze zijn bang dat ze daardoor de controle over hun eigen werk verliezen en worden daar onzeker van. Dus zetten ze automatisch de hakken in het zand wanneer er veranderingen worden aangekondigd. Die weerstand zorgt ervoor dat medewerkers niet genegen zijn om hun bijdrage aan de verandering te leveren. Ze hebben dan simpelweg geen zin om hun manier van werken of hun gedrag aan te passen Daardoor is elke voorgenomen verandering – ook de implementatie van nieuwe IT-oplossingen – bij voorbaat tot mislukken gedoemd. Dat kan worden voorkomen door een gedegen adoptieplan op te stellen en de uitvoering ervan uiterst serieus te nemen. Dat is de beste garantie voor concrete Return On Investment. Anders is elke investering weggegooid geld.

Interactieve trainingen

Jouw medewerkers gebruiken dagelijks een of meerdere applicaties uit het Microsoft 365-landschap zoals Word, Teams en Outlook. Deze applicaties basten uit hun voegen van de slimme mogelijkheden en functionaliteiten. Natuurlijk is het lastig om tussen al die mogelijkheden wegwijs te worden en de juiste handigheidjes onder de knie te krijgen. Wil je ervoor zorgen dat jouw medewerkers het maximale uit Microsoft 365-appliaties halen? Tijdens onze interactieve trainingen bespreken we de functionaliteiten en geven we handige tips en tricks. 

Over Avantage

Wij geloven dat IT altijd en overal voor jou moet werken. Daarbij maakt het niet uit op welke van de laatste woorden je de klemtoon legt. IT móet gewoon voor jou wérken. Bovendien moet IT vóór jóu werken. Dat is precies het vakgebied waar wij al meer dan 30 jaar verstand van hebben. Met onze praktische klantervaringen en ons uitgebreide dienstenpakket combineren wij de werkwijze in jouw organisatie en het digitaal gedrag van jouw medewerkers met onze IT om ‘de mensen die het moeten doen’ productiever (samen) te laten werken. Daarbij bestaat de basis uit een solide infrastructuur, een veilige IT-omgeving, efficiënt beheer, klantgerichte ondersteuning en hulp bij de adoptie van innovaties. Dat komt allemaal samen in ons online platform GO, waar iedereen vanuit de eigen rol direct beschikt over alle informatie en middelen die nodig zijn om de productiviteit in jouw organisatie te verhogen en jouw klanten nóg beter te bedienen.

SINDS 1990

800+ KLANTEN

202 COLLEGA’S

ROTTERDAM EN ALPHEN A/D RIJN

FINANCIEEL
GEZOND

ISO 9001
ISO 27001
NEN 7510
ISAE 3402

Benieuwd hoe we jou kunnen helpen?
Neem contact met ons op.

      de Maand van Avantage

      Maandelijkse updates over slim(mer) werken, cybersecurity en de cloud