Wil je meer weten over de adoptie van nieuwe IT-middelen en -applicaties?
Contact Martijn

Om bij te blijven in de markt moeten organisaties bedrijfsprocessen digitaliseren. Dat betekent dat medewerkers te maken krijgen met veranderingen in hun werkwijze. Jammer genoeg gaat dat nergens zonder slag of stoot. De meeste mensen houden nu eenmaal niet van veranderingen en houden liever vast aan de patronen die ze gewend zijn. Een omslag maken in de manier van werken levert dan ook heel vaak weerstand op. Het is een stevige uitdaging om daar constructief mee om te gaan. Maar wanneer je een paar slimme stappen zet, maak je de kans op succes een stuk groter.

#1. Noodzaak

Wanneer de bedrijfsleiding aankondigt dat er zaken gedigitaliseerd moeten worden, zet het gros van de medewerkers de hakken in het zand. Waarom? Omdat ze over het algemeen tevreden zijn met de manier van werken die ze kennen. Ze zien er dus niet het nut van in om iets te veranderen.

‘Je moet antwoord geven op de vraag: ‘what’s in it for me?’ om de kans op succes te vergroten.’

Daarom is het allereerst van belang dat je zelf goed voor ogen hebt waarom het zo noodzakelijk is om te digitaliseren. Vervolgens zul je jouw argumenten op een begrijpelijke manier moeten overbrengen. Jouw medewerkers moeten begrijpen welke winst de digitalisering van bedrijfsprocessen voor hen oplevert. Je zult hen dus antwoord moeten geven op de vraag: ‘what’s in it for me?’. Wanneer ze de noodzaak en de voordelen van de verandering inzien, zullen ze daar positiever op reageren.

#2. Betrekken

Vrijwel altijd wordt de beslissing om te digitaliseren door de directie genomen. Meestal wordt dan ook meteen aangegeven hoe en wanneer de implementatie plaatsvindt. Op zich lijkt dat logisch, maar slim is het niet. Wanneer medewerkers niet bij het digitaliseringsproces worden betrokken, ben je ze eigenlijk al kwijt voor je begint. Het is dan ook verstandig om de aanwezige kennis en ervaring in jouw organisatie in je voordeel te benutten. Betrek jouw medewerkers bij het proces en geef ze zo vroeg mogelijk een actieve rol in het verandertraject. Op die manier geef je hen de kans om mee te denken en wordt jouw verandering hun verandering. Dat maakt acceptatie van de noodzakelijke aanpassingen een logisch gevolg van hun eigen bijdrage aan het proces.

#3. Trainingen

Naast de organisatorische voorbereiding is het ook belangrijk om je medewerkers instrumenten in handen te geven om de verandering te laten slagen. Je moet hen voorzien van de juiste kennis en vaardigheden, zodat ze goed met de nieuwe digitale middelen overweg kunnen. Daarom is het wel zo slim om een training (of meerdere trainingen) te geven waarin het gebruik van de nieuwe tools wordt uitgelegd en geoefend. Door een uitgebreid trainingsprogramma op te stellen, raken ze vertrouwd met de veranderde werkwijze. Zo zorg je ervoor dat jouw kostbare investering optimaal wordt benut.

Uiteindelijk leggen de hiervoor genoemde aspecten de perfecte basis voor het introduceren van nieuwe digitale middelen. Heb jij het idee dat je daar inhoudelijke hulp bij kunt gebruiken? We helpen je natuurlijk meer dan graag!

Lees het klantverhaal Versa Welzijn

Het overstappen van een traditionele IT-omgeving naar de cloud is een stevige opgave voor welke organisatie dan ook. Het is veel meer dan simpelweg een knop omzetten. Bij Versa Welzijn weten ze er alles van. Hoe we samen invulling gaven aan het proces kun je lezen in het klantverhaal dat we hebben opgetekend. Klik op de afbeelding en doe er je voordeel mee!

Martijn de Vries

"De mens is de sleutel tot adoptie van IT."

    de Maand van Avantage

    Maandelijkse updates over slim(mer) werken, cybersecurity en de cloud