• TAvantage Contact IT oplossingen

    We horen
    graag van uen u hoort van ons.


Bel ons:

088 - 235 1 235


Kom langs:

Rivium Boulevard 5
2909LK Capelle a/d IJssel

Jac. P. Thijsseweg 4-6
2408 ER Alphen a/d Rijn

Edvard Munchweg 71
1328 MK Almere

Molenweer 2
2291NR Wateringen


Mail ons:

info@avantage.nl

Disclaimer voor avantage.nl: Avantage, hierna te noemen Avantage, verleent u hierbij toegang tot avantage.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Avantage behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.Beperkte aansprakelijkheid Avantage spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Avantage. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Avantage nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Auteursrechten Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Avantage en haar licentiegevers. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Avantage, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Subscription Request Successfully placed!

Bedankt. Je bericht is verzonden!