Dat is een uitstekende vraag. Ons antwoord is: niet alleen. Jij weet als geen ander hoe de bedrijfsprocessen van jouw organisatie zijn ingericht. Maar wij weten als geen ander hoe we bedrijfsprocessen met IT kunnen optimaliseren. We moeten het dus samen doen. We hoeven elkaar alleen nog maar te leren kennen…

‘Was het maar zo eenvoudig’, horen we je bijna hardop denken. Toegegeven, er komt nog wel wat meer bij kijken voordat we samen van start kunnen gaan. Tegelijk is elkaar leren kennen wel essentieel. Hoe meer wij weten over de bedrijfsprocessen die voor jou van belang zijn; hoe eenvoudiger het voor ons wordt om het doorlopen van die processen gericht met IT te ondersteunen. En dat is precies het terrein waarop wij ons onderscheiden.

Verhogen van de productiviteit

‘Wij van Avantage’ geloven dat IT altijd en overal voor jou moet werken. Dat begint bij een betrouwbare en veilige IT-omgeving die 24/7 voor jou beschikbaar is en je kunt het heel goed aan ons overlaten om die voor jou te verzorgen. Alleen maak je daar voor jouw medewerkers en jouw klanten het verschil niet mee. Waar het nou juist om gaat, is het verhogen van de productiviteit in jouw organisatie met als finale uitkomst dat jouw medewerkers jouw klanten beter van dienst kunnen zijn. Daar komen wij nadrukkelijk in beeld.

Tot in de puntjes

Wanneer wij onze klanten vragen hoe wij ze met onze IT kunnen helpen, beginnen ze vrijwel altijd over het optimaliseren van bedrijfs- en werkprocessen. Logisch, want zeker als het gaat om terugkerende processen die handmatig moeten worden uitgevoerd, ligt de tijdwinst voor het grijpen. Als jij ons vraagt om jou daarbij te helpen, vinden wij het noodzakelijk dat we de processen die zich in jouw organisatie afspelen tot in de puntjes begrijpen. Dat willen we ook graag, want daardoor kunnen we jou IT-oplossingen aanbieden waar je echt iets aan hebt.

‘Laat ons met IT bijdragen aan het realiseren van jullie doelstellingen…’

Om het laatste te kunnen doen, willen we graag het gesprek met jou aangaan. Neem ons mee in de uitdagingen van jouw organisatie (en de sector waarin jouw organisatie zich beweegt). Maak ons deelgenoot van jullie missie en visie en vertel ons hoe jullie die vertalen naar beleid en uitvoering. Maak onderscheid in primaire en secundaire processen. Geef aan wat voor jouw organisatie zo bedrijfskritisch is dat uitval onacceptabel is. En laat ons met IT bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van jouw organisatie. Dat kan alleen door samen te werken, samen oplossingen te bedenken en die ook samen te implementeren.

Identificeren en optimaliseren

Wat dat concreet inhoudt? Dat onze business consultants om te beginnen willen weten waar je met jouw organisatie op korte én langere termijn naartoe wilt. Dat we jouw doelen samen analyseren om vast te stellen welke processen een rol spelen in het bereiken van jouw doelen en welke bedrijfs- en werkprocessen daarbij cruciaal zijn. Dat we die processen waar mogelijk optimaliseren. Zo kun je de vindbaarheid van informatie vaak enorm verbeteren door je fileserver(s) naar de cloud te migreren. De toepasbaarheid van die informatie komt aan de orde wanneer we het hebben over Data & Analytics. De analyse van jouw business kan bijvoorbeeld ook opleveren dat we een functioneel ontwerp voor een applicatie in jouw IT-landschap maken. Waar het in deze fase om gaat, is het inventariseren van verbetermogelijkheden en het inzetten van verbeterprocessen. Daarbij gebruiken we alle middelen die ons ter beschikking staan.

Automatiseren en innoveren

Als het enigszins kan, maken we bij procesoptimalisatie gebruik van standaard IT-oplossingen uit de Microsoft 365-familie. Daarbij komt het Power Platform ook snel bovendrijven. Daarmee integreer je oplossingen met weinig code in Microsoft-clouddiensten zoals Azure en Microsoft 365. Op basis daarvan hebben we bijvoorbeeld een projectmodule ontwikkeld waardoor de samenwerking in projecten (ook met projectteamleden buiten de eigen organisatie) sterk wordt verbeterd. Bij andere uitdagingen maken we ook graag gebruik van Microsoft 365-applicaties (denk aan SharePoint) en het Power Platform.

‘Samen signaleren van optimalisatiekansen, samen keuzes maken, samen investeren, samen innoveren én samen groeien.’

Vraagt jouw businessissue om oplossingen die we niet binnen Microsoft 365 kunnen vinden? Dan doen we een beroep op onze software developers om maatwerk te ontwikkelen. Zij kunnen verder kijken dan de standaard applicaties; ook buiten Microsoft 365. Jouw vraag is leidend. Onze developers zetten de nieuwste front- en backend technologie in en kunnen verschillende systemen – inclusief data – met elkaar integreren om jouw processen te stroomlijnen en optimaal te laten verlopen. Dan praat je alleen wel over kapitaalintensief maatwerk. In zo’n situatie kun je mogelijk aansluiten bij ons co-makership programma. Dan gaan we voor generieke en schaalbare oplossingen, tegen lagere kosten omdat er meerdere investeerders zijn. Dat betekent in de praktijk dat we samen met jou optimalisatiekansen in processen signaleren, samen keuzes maken, samen investeren, samen innoveren én samen groeien. Daar helpen we elkaar mee.

Regie en support

Als we voorzien dat de implementatie van nieuwe IT-oplossingen gebaat is bij ondersteuning op jouw werkvloer, kun je aanspraak maken op onze adoptieconsultants. Zo helpen we jouw medewerkers om alles uit de IT-mogelijkheden te halen wat erin zit. Wat we daarnaast doen (ook als je het niet vraagt) is het volgen van ontwikkelingen in het IT-landschap dat voor jou relevant is. We trekken aan de bel wanneer we denken dat je profijt kunt hebben bij een of meer van die ontwikkelingen. We zitten naast je aan tafel om te overleggen welke oplossingen de moeite waard zijn om verder uit te pluizen. Als het aan ons ligt, bouwen we op die manier aan een partnerschap op basis van gelijkwaardigheid. Jij kent jouw organisatie, wij kennen IT. Samen zijn we sterker.

Realiseren van ambities

Voor alle duidelijkheid: we willen jou zeker niet vertellen hoe jij jouw organisatie moet inrichten. We willen je wel ondersteunen bij de digitale vormgeving ervan. Daarvoor willen we samen met jou vaststellen wat jouw IT-ambities zijn en hoe we die kunnen realiseren. We geven je trouwens nu vast op een briefje dat het optimaliseren en digitaliseren van de bedrijfs- en werkprocessen in jouw organisatie zowel het gevolg als de invulling van jouw ambities zal zijn.

Ben jij benieuwd op welke manier IT jou kan helpen om je doel sneller en slimmer te bereiken? Bel of mail ons. Dan gaan we het daar samen eens rustig over hebben.

Lars den Outer

"Of we vinden een weg, of we maken er één."

    de Maand van Avantage

    Maandelijkse updates over slim(mer) werken, cybersecurity en de cloud