• Strategisch advies Eerst denken, dan doen


Onze professionals stellen zich tot doel om het optimale rendement uit uw IT te halen. Nuchter, pragmatisch en vooral oplossingsgericht. Daarbij is maatwerk ons uitgangspunt. U krijgt bij ons precies waar u om vraagt. Wat u precies moet vragen, hebben we voor die tijd samen al bedacht.

Bovendien voeren wij één keer per jaar een audit uit waarbij wij uw IT-infrastructuur tot in detail doorlichten. Op basis daarvan geven wij doordachte adviezen met betrekking tot noodzakelijke, mogelijke of wenselijke investeringen voor de korte en langere termijn.

Strategisch advies

Het beheer van uw IT-infrastructuur gaat bij ons gepaard met het tijdig signaleren van relevante technologische ontwikkelingen. Wij initiëren twee sessies per jaar om deze ontwikkelingen samen met u te analyseren en vast te stellen in welke mate deze een meerwaarde voor uw organisatie (kunnen) hebben. Deelname aan de sessies staat in beginsel open voor uw leidinggevenden en medewerkers. Wanneer u daar behoefte aan heeft, kunnen externe partijen worden uitgenodigd om specifieke expertise in te brengen.

Aan de hand van de adviezen die wij uitbrengen, kunt u allereerst besluiten om deze wel of niet op te volgen. U kunt er echter van uitgaan dat onze adviezen erop gericht zijn om de functionele kwaliteit van uw IT-omgeving waar mogelijk te verbeteren. Wanneer u besluit om ons advies op te volgen, staat het u uiteraard geheel vrij om de daaruit voortvloeiende vervolgacties zonder onze inbreng uit te voeren. Tegelijk bieden wij u graag onze expertise aan om de uitvoering op ons te nemen.

Second opinion

Als u niet volledig gebruik maakt van onze IT-diensten, maar andere partijen u op dat gebied ook van dienst zijn, kunt u ons inzetten om een second opinion te krijgen. Daarmee verzekert u zich van nuttige aanvullende informatie die het nemen van IT-beslissingen eenvoudiger maakt.Interesse?

Subscription Request Successfully placed!

Your Message successfully sent!