• Projecten Wat we nog meer voor u kunnen doen


Bij onze afdeling projectmanagement is de persoonlijke betrokkenheid bij een project de verbindende factor tussen de bestaande en gewenste situatie. De inzet van onze projectmanagers resulteert in een snelle en succesvolle oplevering van uw nieuwe of aangepaste infrastructuur. Uteraard gebeurt dat exact volgens de eisen die u aan de hand van uw behoefte heeft gesteld.

Onze deskundige projectmanagers begeleiden implementatieprojecten van begin tot eind. Vanaf de planfase tot en met de ingebruikname van uw gemoderniseerde IT-omgeving. Zij zijn verantwoordelijk voor projectbewaking in de breedste zin van het woord. Daarbij houden ze tijdens de uitvoering van het project niet alleen de technische aspecten nauwlettend in de gaten. Dat de geïnstalleerde componenten aan uw specificaties voldoen, spreekt voor zich. Onze projectmanagers hebben echter ook een scherp oog voor andere factoren die tijdens het proces een rol spelen.

Tijd is geld

Voorafgaand aan de uitvoering van een project maken we duidelijke afspraken met u. Over technische specificaties, maar ook over de tijd die benodigd is om het project succesvol uit te voeren en de kosten die daaraan verbonden zijn. De projectmanager draagt er zorg voor dat zowel het tijdspad wordt bewaakt en dat het project binnen het vastgestelde budget wordt afgerond. Wanneer zich onverwachte gebeurtenissen voordoen, die invloed hebben op de projectduur of de kosten, wordt dat direct bij u gemeld. Vanzelfsprekend vindt dan zo snel mogelijk overleg met u plaats om de voortgang van het project te verzekeren.Interesse?

Subscription Request Successfully placed!

Your Message successfully sent!