cybersecurity
assessment

VRAAG

 

‘Wat zijn onze cyberrisico’s
en wat is de impact daarvan
op onze bedrijfsvoering?’

Beveiliging van IT-systemen en informatie wordt steeds belangrijker voor organisaties. De afhankelijkheid van IT neemt toe, maar ook de cyberdreigingen en de impact daarvan nemen toe. Gelukkig zijn er steeds meer organisaties die meer budget vrijmaken voor cyberveiligheid en meer aandacht (willen) besteden aan de risico’s van dataverlies en systeempenetratie. Simpelweg vanwege het risico dat cruciale bedrijfsgegevens verloren gaan en binnengedrongen wordt in IT-systemen. Zonder afdoende beveiliging is het niet de vraag óf je gehackt wordt, maar is de enige vraag wanneer dat gaat gebeuren. Vreemd genoeg denkt bijna de helft van de MKB-bedrijven dat het zo’n vaart niet zal lopen. Toch kan de schade bij een cyberaanval lelijk oplopen; gemiddeld maar liefst 78.700 euro per incident.

cybersecurity
assessment

VRAAG

 

‘Wat zijn onze cyberrisico’s
en wat is de impact daarvan
op onze bedrijfsvoering?’

Beveiliging van IT-systemen en informatie wordt steeds belangrijker voor organisaties. De afhankelijkheid van IT neemt toe, maar ook de cyberdreigingen en de impact daarvan nemen toe. Gelukkig zijn er steeds meer organisaties die meer budget vrijmaken voor cyberveiligheid en meer aandacht (willen) besteden aan de risico’s van dataverlies en systeempenetratie. Simpelweg vanwege het risico dat cruciale bedrijfsgegevens verloren gaan en binnengedrongen wordt in IT-systemen. Zonder afdoende beveiliging is het niet de vraag óf je gehackt wordt, maar is de enige vraag wanneer dat gaat gebeuren. Vreemd genoeg denkt bijna de helft van de MKB-bedrijven dat het zo’n vaart niet zal lopen. Toch kan de schade bij een cyberaanval lelijk oplopen; gemiddeld maar liefst 78.700 euro per incident.

Cybersecurity volwassenheid

Het is dus belangrijk om precies te weten hoe jouw organisatie op het gebied van digitale veiligheid presteert. De meest nauwkeurige manier om dat vast te stellen is aan de hand van een Cybersecurity Assessment. Daarmee kunnen we vaststellen wat het volwassenheidsniveau van de cybersecurity binnen jouw organisatie is. Dat doen we onder meer door te controleren of en in hoeverre de relevante cybersecurity maatregelen zijn geïmplementeerd en geautomatiseerd. Daarnaast brengen we de risico’s van niet- of deels geïmplementeerde cybersecurity maatregelen in kaart. Vervolgens leveren we op basis van onze bevindingen input voor een actiegericht plan om de cyberveiligheid van jouw organisatie systematisch te verbeteren. Bovendien geven we richting aan de acties die de verschillende stakeholders kunnen ondernemen om daaraan bij te dragen.

CIS framework

Ons Cybersecurity Assessment is gebaseerd op het CIS framework. CIS is een internationaal erkende standaard van security maatregelen, opgesteld door het Center for Internet Security (CIS). Het framework bestaat uit security elementen (controls) en subcontrols, verdeeld over drie groepen: Basic, Foundational en Organizational.

Basic controls hebben te maken met de basishygiëne van de cyberveiligheid. Implementatie van de eerste zes controls geeft al 80% dekking van de cybervolwassenheid. Vervolgens kunnen we op die basis diverse security bouwstenen plaatsen, die gericht zijn op het optimaliseren van de cyberveiligheid (Foundational). Tenslotte zijn er nog vier controls gericht op de organisatorische aspecten van cyberveiligheid. Hoe uitgebreid de subcontrols in beschouwing worden genomen, hangt af van de omvang, complexiteit en privacygevoeligheid van de organisatie.

Gefaseerde invoering

De gedachte achter CIS is dat de cyberveiligheid van de organisatie in belangrijke mate op orde is – en risico’s zijn geminimaliseerd – wanneer een organisatie de voornoemde controls heeft geïmplementeerd. Het invoeren van de maatregelen gaat gefaseerd; startend bij Basic en via Foundational naar Organizational.

Vijfstappenplan

Het CIS framework is de perfecte manier om de cybersecurity volwassenheid van jouw organisatie gestructureerd te meten en van daaruit een concreet actieplan te creëren om de cyberveiligheid van de organisatie te optimaliseren. Daarvoor gebruiken we een vijfstappenplan. De eerste stap is een ‘scoping’ workshop waarin we jouw verwachtingen van het assessment doorspreken en samen bepalen welke subcontrols relevant zijn voor het assessment. Als tweede gaan we voor die subcontrols informatie verzamelen, die we bij jou verifiëren voordat we – stap 3 – de informatie met behulp van een assessment tool analyseren. Daaruit komt een score tevoorschijn die de mate van volwassenheid van het cybersecurity niveau binnen jouw organisatie weergeeft. Daarbij wordt ook de informatie geïnterpreteerd, worden risico’s in kaart gebracht en conclusies getrokken. Aansluitend, in stap 4, stellen we een adviesrapport voor je op, waarin we concrete aanbevelingen doen om de cyberveiligheid in jouw organisatie te optimaliseren. Tenslotte worden de uitkomsten en het advies van het assessment aan jou (en eventuele andere belanghebbenden) gepresenteerd.

Stap 1
Verwachtingen doorspreken

Stap 2
Informatie verzamelen

Stap 3
Informatie analyseren

Stap 4
Adviesrapport opstellen

Stap 5
Adviesrapport presenteren

RESULTAAT

 

Ons Cybersecurity Assessment geeft inzicht in de cyberrisico’s binnen de organisatie en de wijze waarop de organisatie de beveiliging heeft gedefinieerd. Het assessment is het startpunt voor een verbeterprogramma om de cyberveiligheid te optimaliseren.

Inspiratiesessie cybersecurity

Het beschermen van je kroonjuwelen (bedrijfsinformatie, intellectueel eigendom) tegen cybercriminelen is van essentieel belang. Maar waar begin je en hoe pak je dat aan?  Onze securityspecialisten helpen je op weg. Tijdens een kosteloze inspiratiesessie van 30 minuten (via Teams) vertellen we je meer over de meest voorkomende cyberdreigingen in het MKB en hoe je je hier tegen kunt wapenen. Uiteraard horen we graag waar jouw uitdagingen zitten. Samen komen we tot antwoorden om jouw organisatie veiliger en weerbaarder te maken tegen cybercriminaliteit.

Meld je aan voor een sessie via Teams

      de Maand van Avantage

      Maandelijkse updates over slim(mer) werken, cybersecurity en de cloud