Je kunt over 2020 zeggen wat je wilt, maar het was op z’n minst een roerig jaar. Dat werd wat mij betreft vooral gekleurd door het coronavirus, dat diepe sporen in onze maatschappij heeft achtergelaten. Of je nu voor- of tegenstander bent van de maatregelen die het kabinet heeft genomen, maakt in dit verband niet uit. Iedereen is het erover eens dat de wereld er in de toekomst anders uitziet dan we gewend waren. En er is ook weinig discussie over het belang van IT in ‘het nieuwe normaal’. De rol van informatietechnologie wordt alleen maar groter, met name als het gaat om samenwerking en communicatie. Daarbij teken ik meteen aan dat de digitale veiligheid van organisaties daarin cruciaal is.

Koffie op afstand

Laten we het eerst maar eens hebben over het samenwerken. In 2020 is gebleken dat we dat heel goed op afstand met elkaar kunnen doen. En nee, natuurlijk is dat niet ideaal. Alleen al vanuit sociaal oogpunt is het erg aantrekkelijk om je werk op kantoor, met collega’s om je heen, te doen. Dan gooi je een vraag in de lucht en is er altijd wel iemand die ‘m opvangt en je daarmee helpt. Alleen werden we door omstandigheden gedwongen om het anders te doen. Daar werd goed op ingespeeld door onder meer softwaregigant Microsoft, die een gratis versie van Teams beschikbaar stelde. Intussen is Teams niet alleen bij ons, maar ook bij veel van onze klanten volledig ingeburgerd als middel om samen aan documenten te werken. Dat je dat niet aan hetzelfde bureau kunt doen, is jammer. Samen met een kop koffie een stuk doornemen, is wel zo gezellig. Maar de productiviteit hoeft er dus niet onder te lijden. En de koffie thuis smaakt ook heel best.

'Thuiswerken valt niet meer weg te denken uit het kantoorlandschap.'

Teams is bovendien uitermate geschikt om met elkaar te communiceren, zowel face-to-face als in groepsverband. Door de voortdurende ontwikkelingen is de gebruikerservaring daarbij sterk verbeterd. Denk aan het openen van een chatscherm in een nieuw venster om multitasken te vereenvoudigen, maar ook aan het vergroten van de vergadercapaciteit en het verbeteren van de statusupdates om te zien wanneer iemand beschikbaar is. Naar verwachting wordt Teams in 2021 nog verder geperfectioneerd en dat is goed nieuws voor mensen die voor het communiceren met collega’s, klanten en leveranciers zijn aangewezen op online hulpmiddelen. Die worden nóg belangrijker omdat thuiswerken niet meer weg te denken valt uit het kantoorlandschap. Uit ons eigen onderzoek onder thuiswerkers ‘Hoe goed werkt thuis’ is gebleken dat 4% van de medewerkers voor de coronacrisis regelmatig thuiswerkte. Desgevraagd gaf 58% van de respondenten aan om dat in de toekomst regelmatig te blijven doen. Dat heeft verschillende consequenties; onder meer voor de indeling van de werkvloer. Maar het heeft ook gevolgen voor de digitale veiligheid. Die zijn groter dan je misschien zou vermoeden. 

Werk aan de winkel

Als iets door de thuiswerkexplosie duidelijk is geworden, is het wel dat ‘security awareness’ voor veel organisaties een ver-van-mijn-bed-show is. De technische incidenten varieerden van onveilige thuisnetwerken tot onveilige devices en slecht beveiligde IT-omgevingen. Maar verreweg de meeste incidenten werden veroorzaakt door goedwillende medewerkers die per ongeluk op een verkeerde link in een phishing mailbericht klikten of simpelweg onvoldoende kennis van digitale veiligheid hadden. Het vervelende is alleen dat de schade die daaruit voortkomt serieus in de papieren kan lopen. En als je dan ook nog weet dat 1 op de 5 MKB-bedrijven slachtoffer van cybercriminaliteit is geworden, snap je waarschijnlijk wel dat er echt werk aan de winkel is. Daarom zijn we in 2020 gestart met onze podcastserie ‘Hack van de dam’, waarin alles draait om de digitale weerbaarheid van organisaties. Wordt in 2021 zeker vervolgd, want online werken (dus ook samenwerken en communiceren) móet veilig zijn om onnodige schade te voorkomen.

Moderne service(desk)

Cyber- en datasecurity staat daarom erg hoog op onze agenda voor volgend jaar. Dat geldt echter ook voor onze plannen om onze klanten nóg meer service te bieden. Een wezenlijk onderdeel daarvan is onze moderne servicedesk, die bedoeld is om gebruikers zo effectief mogelijk te ondersteunen. Dat is een online omgeving waar je geholpen wordt met gebruikersproblemen waar je op je (thuis)werkplek tegenaan loopt als er niemand in de buurt is om je te helpen het probleem op te lossen. Daarin vind je een chatbot functionaliteit die de meest gestelde vragen kan beantwoorden, FAQ’s, tips en tricks voor Office 365 en een aantal compacte e-learning modules met praktische handreikingen om applicaties optimaal te benutten. In feite is de moderne servicedesk een online voorportaal voor de fysieke servicedesk, die we natuurlijk wel in stand houden. Mensen zijn nu eenmaal creatiever dan machines. 

'Het zal in de toekomst steeds meer gaan om het verbinden van data.'

Wat 2021 ons verder brengt? Dat is echt koffiedik kijken, maar ik durf wel uit te spreken dat het in de wondere wereld van IT steeds meer zal gaan om ‘verbinden van data’ om organisaties én mensen sneller inzichten te verschaffen. Dat is niet eens een kwestie van nieuwe technologie bedenken, maar vooral een kwestie van bestaande technologie aan elkaar koppelen. Denk aan toepassingen voor business intelligence door relevante gegevens uit een veelheid aan bronnen tot op de rol nauwkeurig geautomatiseerd te comprimeren tot concrete aanbevelingen om zakelijk gefundeerde beslissingen te nemen. Wat IT betreft, is de rek er in elk geval nog lang niet uit. En ik vind het echt geweldig om samen met Avantage deel uit te maken van alle ontwikkelingen die ons nog te wachten staan. Tegelijk moet ik bekennen dat we die het liefst zelf in beweging zetten. Niet voor niets is een van onze kernkwaliteiten ´Innovatie met lef´. Daar gaan we in 2021 gewoon mee door. 

Eric Carree

"Je moet niet altijd op de voorgrond willen staan. Dan krijg je vaak het beste resultaat."