‘Alles is niet voor altijd, maar altijd voor maar even. Je vindt iets moois, je draait je om en bent het kwijt. Je komt er- ‘t is niet anders – steeds meer achter in je leven. Niets is voor altijd.’ Het zijn de eerste vier regels van een liedje van cabaretier Jeroen van Merwijk: ‘Niets is voor altijd’. Ik moest er meteen aan denken toen ik werd gevraagd om een blog over IT-projecten te schrijven. IT-omgevingen zijn namelijk net zo vergankelijk als het mooie waar Jeroen het over heeft.

 

Natuurlijk voldoet een door ons nieuw opgeleverde IT-omgeving uitstekend aan de eisen van dat moment. We proberen zelfs zoveel mogelijk rekening te houden met de eisen van de toekomst. Toch komt er onherroepelijk een moment dat een IT-omgeving gerenoveerd of vervangen moet worden.

Capaciteit

Wanneer dat zover is, krijg je met mij of een van mijn collega’s te maken. Tijdens onze eerste afspraak gaan we rustig inventariseren wat er in de nieuwe IT-omgeving allemaal moet kunnen. Meestal heeft onze gesprekspartner al een wensenlijstje opgesteld, waarbij de medewerkers in de organisatie zijn betrokken.

 

Gebruikers lopen nu eenmaal als eerste tegen dingen op, die ze graag anders zouden willen zien. ‘Kan dat inloggen niet makkelijker?’ of ‘Kunnen we die gegevens niet sneller verzamelen?’. En ook: ‘Is er geen manier om handiger samen te werken?’ Op alle vragen kunnen we trouwens bevestigend antwoord geven. Maar vaak gaat het in eerste instantie over de capaciteit en prestaties van de IT-omgeving. De overige issues komen in een later stadium aan bod.

Scherp hebben wat je van elkaar mag verwachten

Als wij in kaart hebben aan welke randvoorwaarden de nieuwe IT-omgeving moet voldoen, maken we samen duidelijke afspraken. Bij de start van een project kun je maar beter scherp hebben wat je van elkaar mag verwachten. Daarom leggen we niet alleen vast welke technische specificaties en normeringen van toepassing zijn.

 

We spreken ook andere, minder technische zaken af. Zoals hoe lang het project duurt, welk budget ervoor beschikbaar is en met welke middelen het gerealiseerd moet worden. Daardoor weet jij van tevoren precies waar je aan toe bent en weten wij dat ook. We komen dus (in principe) geen van beide voor verrassingen te staan.

IT-projecten

De elementen die in de afspraak voorkomen, worden tijdens het ‘renovatietraject’ voortdurend door ons gemonitord. Op het gebied van techniek, middelen, tijd of geld kunnen er ontwikkelingen zijn die niet in de afspraak zijn voorzien. Als dat zo mocht blijken te zijn, trekken we meteen aan de bel. Daarmee voorkomen we dat er vertraging in het project ontstaat. Daar heeft werkelijk niemand behoefte aan.

 

Jij als onze klant niet omdat je het liefst gisteren over je nieuwe IT-omgeving wilt beschikken. Wij als jouw leverancier niet omdat we onze projectorganisatie ‘lean & mean’ hebben ingericht. Door tijdige en doeltreffende inzet van onze mensen leveren wij projecten op tijd en binnen het budget op. Neem gerust de proef op de som!

IT-projecten

  • Projectbegeleiding van begin tot eind.
  • Scherpe bewaking van tijdpad en kosten.
  • Vooraf communicatie over extra aanpassingen.

Max Overhand

"Alles voor de beste verbinding."

    de Maand van Avantage

    Maandelijkse updates over security, productiviteit en thuiswerken