Bij het kiezen voor IT-oplossingen is de belangrijkste vraag: ‘Levert het op wat er nodig is?’ Op het eerste gezicht is dat een eenvoudige vraag. Voordat die echter met ‘ja’ kan worden beantwoord, is er meestal een langdurig traject doorlopen. Weken of maanden – en soms zelfs jaren – gaan voorbij voordat de juiste oplossingen in een organisatie zijn geïmplementeerd.

 

Het risico bestaat dan ook dat de gekozen oplossing al gedateerd is voor die in gebruik wordt genomen. Om dat te voorkomen, is het belangrijk om toekomstbestendig te denken. Dat kan alleen door de juiste vragen te stellen, waarbij rekening wordt gehouden met doelstellingen en ambities.

Ervaring

Vergelijk het met het bouwen of renoveren van een woning of bedrijfspand. Wanneer je daar plannen voor maakt, huur je specialisten in. Een architect, een aannemer, een interieuradviseur en wie weet nog meer experts. Met de architect bespreek je de voorwaarden waaraan het nieuwe pand moet voldoen.

 

Vanuit zijn of haar vakgebied zal de architect de nodige vragen stellen om te achterhalen of aan alles is gedacht. Die heeft nu eenmaal vaker met het bouwkundige bijltje gehakt en brengt niet alleen vakkennis, maar ook ervaring in. Daarvan profiteert de opdrachtgever optimaal.  Voordat de aannemer aan de slag gaat, is namelijk tot in detail duidelijk aan welke eisen het bouwwerk moet voldoen.

In wezen doen wij hetzelfde als een architect

Wij worden (gelukkig) regelmatig gevraagd om onze expertise bij de bouw of verbouw van IT-omgevingen in te brengen. In wezen doen we dan hetzelfde als de architect in de bovenstaande vergelijking. We stellen vraag na vraag en vragen net zo lang door tot we zeker weten dat we het goed hebben begrepen. Dan stellen we samen met de klant een doordacht ‘Programma van Eisen’ op, waarbij we overal aan denken.

 

Omdat we dagelijks met IT werken, heeft onze inbreng zeker toegevoegde waarde. We weten niet alleen wat er ‘nu’ te koop is, maar ook wat er ‘later’ aankomt. Daarop spelen we in door het PvE zodanig te formuleren dat het maximale rendement uit de investering wordt gehaald. We zetten gecompliceerde uitdagingen om in begrijpelijke IT-oplossingen met toekomstperspectief. Uiteindelijk resulteert dat in maatwerk. Bij ons krijg je exact waar je om vraagt. Wat je moet vragen, hebben we voor die tijd samen al bedacht. En we geven er ook nog het meest heldere antwoord op.

Strategisch IT-advies

In een bouwproces wordt het PvE gevolgd door een ontwerp, het bestek, het plan van aanpak, de uitvoering en de oplevering. Bij het (ver)bouwen van IT-omgevingen is dat niet veel anders. Het aardige is alleen dat wij alle stappen van strategisch advies tot oplevering voor onze rekening kunnen nemen. We voegen zelfs nog een stap toe aan het proces; het beheer van de geleverde IT-omgeving.

 

Juist omdat we zo nauw betrokken zijn geweest bij de besluitvorming en de bouw, is dat een logisch vervolg. Ook in dat geval kijken we voortdurend naar technologische ontwikkelingen. Wanneer die relevant zijn voor onze klanten, melden we dat direct. Dan gaven we tegelijk adviezen om de IT-omgeving zodanig aan te passen dat die nog meer bijdraagt aan de productiviteit. IT staat nu eenmaal nooit stil. Wij dus ook niet. Zullen we daar een keertje over sparren?

Strategisch Advies

  • Samen analyseren van IT-ontwikkelingen.
  • Extra expertise altijd beschikbaar.
  • Focus op verhoging van productiviteit.

Bart Spel

"Het kan altijd beter. Dat je dat zelf niet ziet."