De rol van IT binnen bedrijfsprocessen wordt steeds belangrijker. Waar IT in het verleden vaak een rol op de achtergrond speelde, heeft IT in veel organisaties tegenwoordig een hoofdrol. Ook verzekeringsmaatschappij Harmony zag het belang van IT in bedrijfsprocessen de laatste jaren toenemen. Zeker door de capaciteitsproblemen die zich voordeden op de ‘on premise’ servers, was de organisatie genoodzaakt om een ander pad in te slaan. Voor Harmony was dit de aanleiding om de volledige IT-omgeving naar de cloud te migreren. Tijdens de migratie verdwenen de oude servers uit de patchkast. Daarvoor in de plaats kwam een compleet nieuwe IT-omgeving in de cloud. Daar profiteert Harmony tot op de dag van vandaag nog steeds van.

#1. AVG-proof

Als eerste besloot Harmony om de vernieuwde IT-omgeving te laten draaien op het Azure-platform van Microsoft. Hierbij ging het om een Azure-first strategie, waarbij we tijdens de transitie onze datacenters tijdelijk beschikbaar stelden. Omdat er sprake was van een Office 365 E3 / EMS-omgeving, kon Harmony direct doorgroeien naar een AVG-proof werkomgeving. Met het oog op de privacygevoelige gegevens waar de organisatie mee werkt, was dit een cruciaal punt. Naast de digitale veiligheid speelde ook de opslagstructuur van bestanden en de vindbaarheid van informatie een belangrijke rol. De kantoorautomatiseringsdata zijn via een tussenstap met een fileserver in Azure gemigreerd naar SharePoint. Vervolgens hebben we in SharePoint een nieuwe mappenstructuur ontwikkeld, waardoor de informatie beter toegankelijk was.

#2. Solide back-up

Naast het optimaal voldoen aan de AVG en het verbeteren van de vindbaarheid van informatie, had Harmony sterk behoefte aan een nieuwe back-upoplossing. De standaard back-upoplossingen van Office 365 schoten echter tekort wat betreft de bewaartermijnen. Zo vond Harmony de 14 dagen bewaartijd van Office 365 Back-up wat aan de krappe kant. Hoewel de organisatie in SharePoint tot 90 dagen kon teruggaan, leek het Harmony slim om een back-up te maken over een ruimere periode. Daarvoor hebben we gebruik gemaakt van AvePoint, met automatische back-up tools. Zo worden alle bestanden automatisch gekopieerd naar een eigen beveiligde zone in de cloud. Ook is de beheerdocumentatie bijgewerkt met de nieuwe gegevens en opgenomen in het Avantage- beheersysteem.

#3. Moderne werkplek

Tot slot hebben we het startportal voor alle medewerkers van Harmony ingericht. Op dit online startportal, dat we GO noemen, worden de beschikbare applicaties rolgebaseerd – op basis van Identity & Acces Management – aan de medewerkers getoond. Nu heeft iedereen een eigen persoonlijk startportal waar alle benodigde Office 365- en bedrijfsapplicaties direct kunnen worden geopend. Ook geeft het portal een overzicht van de meest recente bestanden, die van daaruit meteen bewerkt kunnen worden. Bovendien krijgen de medewerkers inzicht in de status van voor hen belangrijke KPI’s. GO zorgt ervoor dat de medewerkers van Harmony op elk moment, waar ze ook werken toegang hebben tot alle applicaties, informatie en inzichten die ze nodig hebben om productief te kunnen werken.

Op dit moment zijn alle diensten overgegaan van de oude naar de nieuwe IT-omgeving. Het kostte Harmony en ons de nodige inspanning om die klus samen te klaren, maar uiteindelijk hebben we gezorgd voor een toekomstbestendige IT-omgeving. Ben je benieuwd hoe dit project van A tot Z is verlopen? Je leest er alles over in ons klantverhaal.

Lees het volledige klantverhaal van Harmony

Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd en dat geldt zeker ook voor de IT-omgeving van verzekeringskantoor Harmony. In een paar maanden tijd werd de complete omgeving van deze organisatie gemigreerd naar de cloud.

 

Hoe Avantage dat voor elkaar heeft gekregen, lees je in het klantverhaal waarin we je meenemen in het hele migratietraject. Daarin beschrijven we stap voor stap de reis door het IT-landschap die Harmony samen met ons heeft afgelegd.

Sabrina Groeneveld

'Aan het typen...' "Zullen we gewoon even bellen?"

    de Maand van Avantage

    Maandelijkse updates over security, productiviteit en thuiswerken