• SLA Afspraken waar u aanspraak op kunt maken


De afspraken die wij met u over onze dienstverlening hebben gemaakt, leggen wij vast in een service level agreement (SLA). Daarin wordt overzichtelijk weergegeven wat de prestatie-indicatoren en kwaliteitseisen van onze diensten zijn, zodat deze meetbaar getoetst kunnen worden. Daarnaast worden in de sla de wederzijdse rechten en plichten omschreven.

De SLA dient als een formeel contract, met alle bijbehorende juridische eigenschappen. Daarom wordt in de SLA ook aangegeven welke diensten niet onder de voorwaarden van de SLA vallen. Beide partijen hebben hier belang bij omdat extra prestaties doorgaans ook extra geld kosten. Hoewel de SLA per organisatie specifiek op de betreffende organisatie wordt toegesneden, bevat de overeenkomst vaste elementen.

Zaken die in elk geval in de SLA worden opgenomen, zijn een beschrijving van de te leveren diensten, de prestatie-eisen die aan de diensten worden, de restricties met betrekking tot het gebruik en de geldigheidsduur. Daarnaast bevat de SLA een beschrijving van de relevante administratieve aspecten, wijzigingsregelingen, financiële aspecten en aanwijzingen. Bovendien wordt ingegaan op onderwerpen als aansprakelijkheid en geschillenoplossing. De in de SLA benoemde diensten vormen de basis voor een periodieke rapportage.

Goed, beter best

Het begrip Service Level Agreement suggereert dat voor het afsluiten van de overeenkomst kan worden gekozen uit verschillende niveaus van dienstverlening. Om de keuze te vereenvoudigen, biedt Avantage de serviceniveaus ‘Goed’, ‘Beter’ en ‘Best’ aan. Met ‘Goed’ verzekert u zich van optimale IT-dienstverlening met betrekking tot een vaststaand minimaal aantal servicemodules om de functionaliteit van uw IT-omgeving te waarborgen. Met ‘Beter’ wordt het pakket uitgebreid met aanvullende diensten die in uw specifieke situatie relevant kunnen zijn. Met ‘Best’ maakt u gebruik van vrijwel alle IT-diensten die wij u kunnen aanbieden. In dat geval kiest u voor zorgeloze IT waar u geen omkijken naar heeft.Interesse?

Subscription Request Successfully placed!

Your Message successfully sent!