• Capaciteit
    management Planning, monitoring en bewaking


Voor ons is het van groot belang om onze IT-prestaties te toetsen, zowel gerelateerd aan de door u geformuleerde eisen als aan de beschikbare resources. Daarnaast dient capaciteit management om toekomstige wijzigingen verantwoord te kunnen implementeren.

Planning en monitoring

Wij maken elk kwartaal een capaciteitsprognose waarin wij aan de hand van reken-, opslag-, geheugen-, back-up-, WAN- en internetcapaciteit zes maanden vooruitkijken. Daarbij maken we gebruik van bij ons bekende kengetallen, waaronder het aantal medewerkers in uw organisatie; de bestaande capaciteit, systeemvereisten, standaardwaarden en ervaringsgegevens. Deze gegevens komen deels voort uit onze capaciteitsmonitoring, waarmee wij capaciteitstekorten zoveel mogelijk voorkomen door waarschuwingsniveaus en alarmeringsniveaus vast te stellen. Bij het overschrijden van een niveau wordt automatisch een incident aangemaakt.

Dienstbewaking

Hiermee bewaken we de beschikbaarheid van in de SLA opgenomen diensten in uw IT-omgeving. Wanneer een dienst onverhoopt niet beschikbaar is, wordt dat gemeld aan onze Servicedesk en wordt automatisch een incident met prioriteit P1 aangemaakt. Dit wordt ook bij u gemeld, waarna we, indien mogelijk, direct met u overleggen wat de beste oplossing is om het leveren van de dienst binnen een aanvaardbare termijn te herstellen. Het verhelpen van de storing staat los van de modules die u in het kader van de SLA bij ons afneemt. Ongeacht het door u gekozen serviceniveau (Goed, Beter of Best) nemen wij zo spoedig mogelijk actie om de functionaliteit van uw IT-omgeving volledig te herstellen. Daarna bekijken we samen met u of dat al dan niet tot extra kosten leidt.Interesse?

Subscription Request Successfully placed!

Your Message successfully sent!